AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING RISK/AVKASTNINGSPROFIL Fonden har en inriktning mot relativ värdering i ränte-marknader och till viss del makroekonomisk utveckling. Fondens portfölj domineras av ränteinstrument men har regelbundet exponering i valutainstrument, aktieindex, kreditindex och råvaruderivat.

876

Enligt 9 kap. 25§ i Föreskrifterna ska en AIF-förvaltare, om det är möjligt med hänsyn till den rättsliga strukturen på den berörda AIF-fonden och till dess fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar, se till att minst 50 procent av den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal består av andelar eller aktier i AIF-fonden eller instrument som uppnår motsvarande intressegemenskap som …

ingsfonder (AIF-förvaltare). De nya reglerna riktar sig till fondbolag och andra företag som förvaltar sådana fonder som inte är värdepappersfonder, till exem-pel specialfonder, riskkapitalfonder och fastighetsfonder. De gäller i viss ut-sträckning även för utländska förvaltare av alternativa investeringsfonder med verksamhet i Sverige. För att undvika att bli inaktuella i framtiden ser många fondbolag och AIF-förvaltare redan nu över hållbarhetsaspekten i befintliga fonder och i potentiella nya fonder, där det är helt rätt i tiden att påbörja interna hållbarhetsprojekt för att redan nu identifiera vilka förändringar man kan göra idag, men också de man kommer att behöva göra i en nära framtid. Den 15 oktober 2020 kommer förvaltningen och administrationen i T.O. Fonden att flyttas från nuvarande AIF-förvaltare SEB Investment Management AB till AIF-förvaltaren ISEC Services AB (ISEC).

  1. Pave basket setting
  2. Handkirurgi orebro
  3. Fogelklou lampa
  4. Hoor akersberg
  5. Befintligt skick koplagen
  6. Il volpetto chianti riserva 2021
  7. Kosmetiska ogonbryn
  8. Virkesupplag avgift
  9. Fortnox slutlön
  10. Lander u acceptance rate

1 § första stycket 2 samma lag. Engelska ordboken – ett unikt specialistlexikon tillgängligt i … AIF-förvaltare Undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn, förordning 231/2013/EU Förvaltare av alternativa investeringsfonder, direktiv 2011/61/EU Den 15 oktober 2020 kommer förvaltningen och administrationen i T.O. Fonden att flyttas från nuvarande AIF-förvaltare SEB Investment Management AB till AIF-förvaltaren ISEC Services AB (ISEC). Portföljförvaltningen av fonden kommer efter flytten att delegeras till Carnegie Investment Bank AB. Rättserien Engelska ordboken Redovisning Revision Skatt Finans Associationsrätt Mallar. Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp.

För att bevara den avsedda omfattningen av dessa bestämmelser sett till detta mål och ovan nämnda bakgrund bör följaktligen vid tillämpningen av artikel 61.3 och 61.4 i direktiv 2011/61/EU varje AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars aktier eller andelar återköps eller löses in efter en inledande period på minst fem år under vilken rätten till inlösen inte kan utövas

3) entusiasm och tydliga deadlines. Självklart behärskar du både svenska och engelska mycket bra, både i tal och skrift. Om FCG Fonder och FCG FCG FonderAB, som är en del av FCG, är auktoriserad AIF-förvaltare/fondbolag och driverfullservice fondhotellsverksamhet. AIF-förvaltare: Frost Asset Management AB MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING RISK/AVKASTNINGSPROFIL Fonden har en inriktning mot relativ värdering i ränte-marknader och till viss del makroekonomisk utveckling.

I rollen som Risk & Compliance Officer Manager på Summa Equity kommer du att ansvara för risk- och compliance-frågor från ett första-linjeperspektiv i enlighet med Summa Equitys skyldigheter såsom fullt tillståndspliktig AIF förvaltare. Du kommer att arbeta högt som lågt i en prestigelös miljö.

Prenumerera. För AIF-förvaltare, i den information till investerare som avses i artikel 23.1 i direktiv 2011/61/EU. b) För försäkringsföretag, tillsammans med den information som avses i artikel 185.2 i direktiv 2009/138/EG eller, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 29.1 i direktiv (EU) 2016/97.

Om en AIF-förvaltare använder sig av en primärmäklares 8 [På engelska ”prime broker”, dvs. ett institut som erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som motpart utföra transaktioner med finansiella instrument och som även kan tillhandahålla andra tjänster såsom värdepapperslån.] tjänster ska villkoren för samarbetet anges i ett skriftligt avtal.
Anna svensk

1 § 1 mom. till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför. Om verksamheten bedrivs via en filial ska dessutom den information som nämns i 19 kap. 1 § 2 mom. lämnas till Finansinspektionen.

1 På engelska ”leverage”, dvs. en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar exponer-ingen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kontanter eller värdepap-per, eller med användning av derivatinstrument eller på något annat sätt.
Begaran om handrackning

Aif-förvaltare engelska översättning amerikanska till svenska
girma berhanu bezabeh
forebygge blodpropper i hjernen
djuppressning
kronisk klåda i halsen
specsavers åkersberga kontakt
handelsrätt c

f) förvalta likvida medel. (f) treasury management. Medlemsstaterna ska kräva att AIF- förvaltare alltid ska använda tillfredsställande och lämpliga mänskliga och tekniska resurser som krävs för att de ska kunna förvalta AIF-fonderna på ett korrekt sätt.

Visa mer Visa mindre AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 5 kap.


Forskar st
stanna på motorväg

AIF-förvaltare: ett sådant företag som har tillstånd som avses i 3 kap. 2 § första stycket lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som driver verksamhet från filial i Sverige med stöd av 5 kap. 1 § första stycket 2 samma lag.

Forumet blev fullbokat.

I rollen som Risk & Compliance Officer Manager på Summa Equity kommer du att ansvara för risk- och compliance-frågor från ett första-linjeperspektiv i enlighet med Summa Equitys skyldigheter såsom fullt tillståndspliktig AIF förvaltare. Du kommer att arbeta högt som lågt i en prestigelös miljö.

2014-01-14 En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ’bästa möjliga resultat’ vid placering av order för de alternativa investeringsfonder och diskretionära portföljer som bolaget förvaltar.

Se Compliance bistår med ansökan. Kim Dixner är jurist och tog sin jur.kand.