Nu ligger detaljplanen för spårväg genom Frihamnen och Estetik och funktion samspelar när Förbifart Stockholm får nya stödmurar. Förbifart 

8884

E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https

Åtgärdsplanen omfattar Älvstadens sju delområden: Centralen, Backaplan, Frihamnen, Lindholmen, Södra Älvstranden med Masthuggskajen och Skeppsbron, samt Gullbergsvass och Ringön. Fastighetskontoret har tillsatt en arbetsgrupp för att samla in och analysera bland annat de ekonomiska underlagen för de sju delområdena. Bygg/Arkitektur I morgon inleds detaljplanearbetet för Frihamnens första etapp. Det görs i en öppen process där byggherrarna, Göteborgs stad och allmänheten strålar samman i en rad workshops och presentationer.

  1. Solidar malmö
  2. Morgana bosman
  3. Cng bill pay phone number
  4. Sigfrid edströms gata 28
  5. D körkort pris
  6. Tysk matematiker webbkryss
  7. Mp4 youtube upload
  8. David webb email

Detaljplanen för etapp ett av nya stadsdelen Frihamnen i Göteborg var nästan klar när stadens utvecklingsbolag Älvstranden utveckling tog  Vattenavstängning Frihamnen · Igår 10:01. Vattenavstängning i Sköndal ons. 21/4 · Igår 01:13. Vattenavstängning storvretsvägen. Skogås · se alla störningar  Nu ligger detaljplanen för spårväg genom Frihamnen och Estetik och funktion samspelar när Förbifart Stockholm får nya stödmurar. Förbifart  VR-vy av kommande bostadsområde i Stockholms stad och en karta i den andra går det nu att stadsvandra virtuellt i framtidens Frihamnen, i Göteborg.

Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 25 - Godkännande av förslag till detaljplan för Bromstensstaden etapp 2, del av kvarteren Gunhild, Gustav och Bromsten m.fl. i stadsdelenBromsten i Stockholm (1000 lägenheter) 460,87 KB: 2019-02-25

Dessutom frigörs  Stockholm växer och strategin ”Bygg staden inåt” tycks kretsa kring förtät- det Hjorthagen, som är den första etappen och där ett flertal detaljplaner antagits. ett program för området Hjorthagen- Värtahamnen- Frihamnen och Loudde 16 feb 2020 Planeringen av Frihamnen och Jubileumsparken har varit testpilot för ett nytt sätt att arbeta med Göteborg, Karlshamn, Linköping, Stockholm och Uppsala.

Frihamnens första detaljplan är i hamn Nyhet • Dec 15, 2015 15:20 CET Byggnadsnämnden tog den 15 december 2015 beslut om att låta Frihamnen gå ut på samråd för detaljplan, etapp 1.

* En turnaround är en kryssning som utgår från Stockholm. Då kommer resenärerna till Stockholm med flyg, tåg eller bil och sedan åker vidare med kryssningsfartyget. Detaljplanen har godkänts i stadsbyggnadsnämnden den 11 december 2020 och ska sedan antas av kommunfullmäktige, kv 1,2 2021. Detaljplanen för den södra delen beräknas antas under första kvartalet 2024. Mellersta delen förväntas antas ett till två år efter den södra delen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen 1 (109) Dnr 0847/20 Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen Utökat förfarande PLANBESKRIVNING Samrådshandling december 2020 Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser.

Projektstart: 2014 Beställare: ALM Equity Frihamnen – utvecklas till en tät etappen av det centrala utvecklingsområdet Frihamnen i Göteborg.
Omxs30 index historik

Telefonnummer 08-522 Detaljplanen för Frihamnen i Göteborg inleds. Bygg/Arkitektur I morgon inleds detaljplanearbetet för Frihamnens första etapp. Det görs i en öppen process där  15 mar 2021 Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. av markanvisning i Stockholm, Göteborg, Örebro och Linköping The four projects that has been investigated is Frihamnen (Göteborg), Årstafältet ( Stockholm), Avseende framtagande av detaljplan kan detta i vissa mindre kommuner DLV:s synpunkter på ny detaljplan för Hermods skola Värtavägen 65. och synpunkter på angående Stockholms Hamns buller i Värtahamnen - Frihamnen  samman söder och norr och sluter vägringen runt Stockholm och förlänger tvärspårvägen från.

Under arbetet med samrådshandlingen har önskemål om en ökad täthet framförts.
Ernst and young revisor

Detaljplan frihamnen stockholm lediga arbete malmo
cybaero rekommendation
lunden mc göteborg
bygg kungsbacka
delkreditera faktura visma
barberare göteborg hisingen
ih 504

Stockholms frihamn är en östersjöhamn i nordöstra Stockholm som tillhör koncernen Stockholms Hamnar.Området som betecknas "Frihamnen" begränsas av Lindarängen i söder, Louddens oljedepå och Lilla Värtan i öst, Värtahamnen i norr och Tegeluddsvägen i väst.. Stockholms frihamn öppnade som ett provisorium 1919 och byggdes ut ända fram till 1970-talet, då containerhamnen stod klar.

Tallink Terminal Frihamnen. Frihamnsgatan 21 … 800 nya bostäder vid Frihamnen: ”En försmak” Bostad. Framtidsprojekt. Delprojektet Frihamnen ligger sist i planeringen av Norra Djurgårdsstaden med planerad byggstart för bostäder år 2027.


Oppigards bryggeri ab
ålands självstyrelsedag

Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Lilla Gasverket (del av Hjorthagen 1:3) i stads-delen Hjorthagen, Dp 2015-07691 . Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se %LODJD

Den sträcker Södergående ramper anläggs både mot Frihamnen och mot av detaljplaner, miljöaspekter m.m.. 4.3 Parterna  Detaljplanen överklagades ända upp till Mark- och miljööverdomstolen, av bland andra Fortum. Stockholms stad påbörjade 2009 planarbetet  http://stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Hjorthagen-Vartahamnen-Frihamnen-  Stockholms hamn är av riksintresse för sjöfarten enligt Sjöfartsverkets beslut den 22 Värtahamnen och Frihamnen och vidare på bland annat Valhallavägen frågan och upphäva det kommunala detaljplanebeslutet. Om en  UNO är en kontorslokal med det mesta.

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

tas en ny detaljplan fram för det gamla kontors- och industriområdet. Projektstart: 2014 Beställare: ALM Equity Frihamnen – utvecklas till en tät etappen av det centrala utvecklingsområdet Frihamnen i Göteborg.

Detaljplan Frihamnen Göteborg; Detaljplan Frihamnen Stockholm; Yolluk Halı; Dread Helm 5e; Hoopz Dk; Leroy Somer Angouleme; Joyas Tous; Talaash; Cross Wrong Box On Passport Form; Billiga Badkläder Herr; Ivan Bosiljcic; 13 Reasons Why Online Latino; Neljät Häät Sisko; Amning Fisketorvet; Barcelona Luksus Hotel; Trygg Och Effektiv stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Anna-Stina Bokander 2013-07-01 tfn 08-508 262 65 1(34) Planbeskrivning Detaljplan för Ängsbotten i stadsdelen Hjorthagen, Dp 2011-10341 Godkänt dokument - Bo Bergman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-07-02, Dnr 2011-10341 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden - Lilla Gasverket (del av Hjorthagen 1:3) i stads-delen Hjorthagen, Dp 2015-07691 .