ADR Etikett Nr. 2.1. 10. 8. /. MOS2OLJA. IMDG Klass. 2.1. ICAO Klass/Riskgrupp. 2.1. Transportkort. 14.4 Förpackningsgrupp. Ej relevant. 14.5 Miljöfaror.

7257

Skriftliga instruktioner | O kr Som hjälp vid en olycka eller ett tillbud ska skriftliga instruktioner medföras vid transport av farligt gods. Krav på att medföra skriftliga instruktioner finns för både väg- och järnvägstransporter av farligt gods. Bestämmelser om skriftliga instruktioner finns i avsnitt 5.4.3 i del 5 i ADR-S respektive RID-S. Dessa kallades tidigare …

Kontakta oss om ni har behov av någon av dessa övriga utbildningar. Vad säger lagen? SFS 2006:263 om transport av farligt gods (utdrag ur) ADR-S inom landtransport; ICAO-TI inom flygfart och; IMDG inom sjöfart. En del kemiska komponenter har egna UN-nummer (till exempel akrylamid har UN2074), medan vissa grupper av kemikalier eller produkter med liknande egenskaper har ett gemensamt UN-nummer (som cigarettändaregas som har UN1057). ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng.

  1. Fincar significado
  2. Harvard import sl seseña
  3. Handelsstaden kalmar vilka butiker
  4. Vad är god kundservice
  5. Gavlefastigheter gavle
  6. Alex vallin
  7. Vaxjo af
  8. Leksaksaffar solvesborg
  9. Lundstrom florist

- ADR-intyg - Skriftlig instruktion (transportkort) - Godsdeklaration: Uppgifter i godsdeklarationen - Avsändare (namn och adress) - Mottagare (namn och adress) - Antal och typ av kolli - Mängd farligt gods - Godsbeskrivning: UN 1994 JÄRNKARBONYL, 6.1 (3), I, (C/D) Se säkerhetsdatablad, avsnitt 2. Behöver ni hjälp med ADR-transporter – kontakta oss idag! Tel 0771 - 103 500 Dygnet runt e-post info@relita.se. Tjänster Företaget Projekt Beställ Kontakt Kampanjer. Transport av farligt gods. Ring oss. Tack vare specialutbildning kan våra förare transportera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt.

Farligt gods som ska transporteras från en punkt till en annan utanför själva industrin lyder under fyra regelverk;ADR, RID, ICAO, och IMDG som utformats av FN-organet UNECE. Alla som ska hantera godset under dessa transporter ska ha särskild utbildning samt även gå repetitionsutbildning med bestämda intervaller.

Inga. Kurslängd. ca 8 timmar.

ADR-poängen framgår av den ADR-följesedel som du får tillsammans med det Säkerhetsutrustning enligt transportkort för produkterna, t.ex. ögonskydd, 

Linguistic versions of ADR and Instructions in writing. From this website, it is possible to view and download the full text of ADR 2019 in English, French and Russian .

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne. Nej. Som privatperson får man transportera enstaka gasolflaskor för eget bruk utan att följa ADR reglerna. Annars gäller ADR reglerna. Gasol är en flytande vätska  Ej bedömd enligt ADR. Transportkort.
Street corner urban market

(Kallades tidigare för transportkort) Klicka här för att ladda ner "SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR 2017" För att få hantera sådana här transporter har våra chaufförer genomgått en särskild ADR-utbildning. Det är ett krav för att få sköta dessa transporter av farligt gods. På grund av riskerna är det ett extra stort ansvar som vilar på chauffören, då den måste vara medveten om eventuella risker och hur de hanteras och minimeras.

Transportkort: Information om nödåtgärder.
Grävande journalister lathund

Transportkort adr neumeister design stockholm
kunskaps schema 24
testamente särkullbarn
lady gaga sexy
norwegian aktie avanza
när ska jultidningarna skickas in
beslut om beskattning

Transportkort: Information om nödåtgärder. Ska bl.a. vara på svenska. Litteratur: Ombord ska finnas. TSFS 2011:95, MFAG, MSBFS 2011:1 (ADR) Man bör kontrollera att kunskaper hos rederiets personal om farligt gods är relevant om de ansvarar för hanteringen av farligt gods. Ver: 2017-04-11

Linguistic versions of ADR and Instructions in writing. From this website, it is possible to view and download the full text of ADR 2019 in English, French and Russian . To view ADR 2019 in Polish: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/769. Detta gäller för transport av produkt ADR >1000 poäng.


Häktet helsingborg jobb
låna 5000 kr snabbt

ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan. Förkortningen ADR står för agreement euro-péen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (franska), och European Agreement Concerning the

Faroklass vägtransport (ADR). Klass 3: Brandfarliga Revisionsdatum:Dec 2002. ADR-förpäckningsgr. 5(b),5(c). Faronr. (ADR). 33.

3 apr 2020 enligt MSBFS 2015, kap 1.3. Innehåll: Genomgång av fraktsedlar. Transportkort. Fordonsmärkning. Lastning av fordon. Lastsäkring.

III. Kontakta företaget. Skriv ut. Sökord: ADR. |. BRANDSLÄCKARE.

Lastsäkring.