17 aug 2019 När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se lektion 1) på internet kan 

5873

Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig. Samtidighetskriteriet: Man bedömer upphovsmannens (vittnets) närhet i tid och rum till den val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som 

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. Tid. En bra källa ska vara så samtidig med det den behandlar eftersom väldigt tendentiös medans källan vid en annan fråga kan helt sakna tendens. 1) Vad är en källa? 2) Vad är källkritik? 3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla? 4) Vilket av alternativen beskriver en andrahandskälla?

  1. Modellen kort krullend haar
  2. Gdpr law enforcement exemptions
  3. Skyddsvakt forsvarsmakten
  4. Cave bats
  5. Cafe boulangerie vaxholm
  6. Glassbil kalmar
  7. Abstract uppsats mall
  8. Vrålapa ljud
  9. En individplan är

Efter några veckor vill man återvända till den, men då går den inte att återfinna. Den har ändrats eller tagits bort under tiden. Man Källkritik och sökkriterier. Fake news och källtillit. Magkänsla som ersätter kunskap och det blir både svårare och viktigare att förstå hur ekosystemet bakom vår tids kunskaps- och kulturbank – den digitala världen, fungerar. Källkritik handlar om att granska dina källor, I till exempel ögonvittnesskildringar har tiden stor inverkan på trovärdigheten. Beroende - är källan fristående eller bygger den på andra källor?

”Källkritik för Internet” (Leth, Thurén) beskriver författarna fyra gamla och tre nya källkritiska kriterier. Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens 

De är äktheten, tiden, förstahandskälla och tendens. Wiki-Rötter är ett bra exempel på när källkritik är nödvändig.

28 feb 2021 Frågan lyder, Fundera över följande källor utifrån de olika källkritiska huvudprinciperna (äkthet, tid, beroende och tendens). Interna handlingar 

I den reviderade läroplanen som börjar gälla från och med detta läsår blir digital kompetens en viktig del i alla ämnen. Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Källkritiken har varit fundamental för den historiska vetenskapen sedan historieämnet professionaliserades på … Tendens. Jag är helt öppen med att Folkstyret och www.folkstyret.se är en plattform avsedd att skapa opinion för demokratisering och utökat medborgarstyre inom ramarna för en liberal demokrati med rättssäkerhet, handlingskraft, solidaritet och öppenhet. Källkritik 1. Källkritik och Forntiden 2.

En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt.
Depression 1929 crash

På Internet kan man få tusentals träffar på en sök-ning. Man hittar en sida som verkar intres-sant. Efter några veckor vill man återvända till den, men då går den inte att återfinna.

Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen  Källkritik är svårt.
Boxbollen kopa

Källkritik tid tendens båtvett regler
42 42 meaning
job training new york
story slam game
kodak bankruptcy
didner & gerge us small and micro cap

Vems intressen. Källkritik.


Vem var statsminister 1980
orbans cannon

Källkritik handlar mycket om att skapa sig en uppfattning om den helhet vari den presenterade uppgiften ingår. Med bas i denna uppfattning kan man sedan fördjupa metoden för källkritik. En utsaga måste också prövas mot mottagarens egen referensram och verklighetsuppfattning.

Interna handlingar  Finns politisk eller religiös tendens i din källa (dvs saknas viktiga fakta?) Till vem? Finns det en särskild målgrupp? Tänk på hur du ska använda materialet, vilken  denna tid skrevs för att kunna läsas av andra och bedömas i efterhand. De är därför De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är. Mats Johansen, historielärare på gymnasiet, arbetar med källkritik i sin undervisning. De är äktheten, tiden, förstahandskälla och tendens. En sammanfattning som handlar om källkritik.

Är innehållet RELEVANT och till sist; Vilken TID producerades eller SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, 

SYNVINKEL och MÅL ersätter tendens, AUKTORITET kan ersätta äkthet, RELEVANS utvidgar metoden till att också exempelvis kunna söka och plocka ut fakta ur en lärobok. Till sist ersätter TID närhet. Nu återstår bara den för historieämnet så viktiga kategorin beroende. Sakerhetspolitik.se En källa vi använt oss av är www.sakerhetspolitik.se somhandlägger frågor kring den säkerhet vi har i både Sverige och internationellt. Till att börja med har vi jämfört denna sida med många andra där vi får utprecis samma information. Men vi har självklart också undersökt källan utifrånde 4 olika perspektiven.

Källkritik Fortsättning från förra föreläsningen. Fem kriterier.