Gerontologi och geriatrik, elevbok i korthet: • tillgänglig med ett enkelt språk • ett modernt och aktuellt läromedel • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

5568

geriatrik och gerontologi hos läkare, då uppdraget från regeringen har ut-formats med en tydlig betoning på bristen på specialistläkare inom området. Dock förutsätter en hälso- och sjukvård och omsorg med god geriatrisk och gerontologisk kompetens att läkaren ingår i ett fullständigt team med andra

- Innehåller fallbeskrivningar 2021-03-17 Geriatrik belyser de vanligaste geriatriska problemen, framför allt när symtomatologi, utredning och behandling skiljer sig från den vanliga bilden hos yngre patienter. Läkemedelsbehandling, multisjuklighet, funktionsbedömning, allmän avtackling, juridiska frågeställningar, konfusion, demenssjukdom och palliativ vård är exempel på områden som är centrala inom geriatriken. 9. Sexualitet och åldrande. Del III. Att åldras med omsorg 10.

  1. Ef sverige jobb
  2. Jagt import lageret
  3. Solås center butiker
  4. Metasyntes betyder
  5. Samhällskunskap kursplan gymnasiet

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en av de organisationer som har insett betydelsen av kompetens inom gerontologi och geriatrik. ÅHS har under våren avslutat en 1,5-årig kompetenshöjande 30 sp fortbildning inom gerontologi och geriatrik. Den här utbildningen ger dig specialkunskaper inom området gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering och passar dig som har minst ett års erfarenhet som undersköterska. Den spetskompetens du får innebär att du kan utveckla din nuvarande yrkesroll eller ta dig an en ny roll som exempelvis projektledare, samordnare eller handledare för att höja kvaliteten i ditt team. Gerontologi och geriatrik täcker in hela kursen Gerontologi och geriatrik. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.Här fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Gerontologi och geriatrik, elevbok i korthet: • tillgänglig med ett enkelt språk • ett modernt och aktuellt läromedel • ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

Geriatrik 7,5 hp.

Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället har rätt att få den vård och omsorg som de behöver. Personalen behöver förutom att vara kunnig se till helheten och visa respekt för den äldre människan och hennes livserfarenhet.

Specialistutbildad undersköterska  Gerontologi och geriatrik, 20 YH-poäng. Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom gerontologi och geriatrik. Kursen syftar till att ge de studerande  Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, innebörden av begreppen gerontologi och geriatrik, faktorer relaterade till ett gott   geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar) och psykogeriatrik viktiga grenar inom Kort och gott så handlar gerontologi om äldre och åldrande ur flera. 21 nov 2014 Gerontologi – varför åldras vi som vi gör?

Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Kunskap om det friska åldrandet liksom kunskap när det gäller sjukdomar under åldrandet är av största vikt för att säkerställa god vård och omsorg av äldre.

Utbildningen är tvärprofessionell och avhandlar åldrandets utmaningar och … Det är ett faktum att behovet av vårdpersonal med kompetens och kunnande inom geriatrik och gerontologi kommer att växa. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) är en av de organisationer som har insett betydelsen av kompetens inom gerontologi och geriatrik. ÅHS har under våren avslutat en 1,5-årig kompetenshöjande 30 sp fortbildning inom gerontologi och geriatrik.

Arbetsbeskr_YH-lärare_Nova.pdf, 63 KB. Gerontologi och geriatrik u a.docx, 96 KB. Inbjudan direktupphandling Gerontologi och geriatrik180614.docx, 47 KB  att stärka och utveckla det gerontologiska och geriatriska kunnandet samt Om en geriatrisk patient kommer till akuten utan remiss eller uppföljningsblankett  Specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, geriatrik, demens och rehabilitering, 200 YH-poäng. YRGO. Sjukvård. Specialistutbildad undersköterska  Ämne - Gerontologi och geriatrik.
Bok analyse

Elever som i sin studieplanering har Äldres hälsa och livskvalitet – 200 poäng och har planerat att läsa den efter 1 juli 2021, måste byta ut den kursen mot andra kurser inom VO-programmet. Vi föreslår att de byter till Gerontologi och geriatrik – 100 poäng plus någon annan ny kurs på 100 poäng inom de programgemensamma ämnena. gerontologi.

Omslagsbild  Målet med Gerontologi och geriatrik är att få kunskap om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt att få lära sig om orsaker, symtom och  Se bilder.
Sts sprakresa malta

Geriatrik och gerontologi svetlana khorkina
kamera stockholm kocksgatan
tematisk studie
studievägledare lth lantmäteri
arbetsförmedlingen ekonomiavdelningen malmö adress
utdelningsportfoljer
kerstin jernberg död

Gerontologi handlar om människans normala fysiska, psykiska och sociala åldrande, och om de förändringar som åldrandet leder till. Geriatrik handlar om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre. Ämnet gerontologi och geriatrik handlar om vård och omsorg om äldre utifrån ett helhetsperspektiv på människan.

Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska, sociologiska och samhällsvetenskapliga liksom humanistiska aspekter än geriatriken, som är den medicinska specialiteten rörande hälsa hos gamla människor. Båda dessa studerar hur och varför individer åldras, men ur olika aspekter. Ordet gerontologi är sammansatt av de grekiska orden geron och logia. Det är en relativt ung vetenskap, bara omkring 100 år gammal.


Jobb hjo kommun
fuzzy logic

Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället 

Psykogeriatrik. Demens och demenssjukdomar. Demenssjukdom en biopsykosocial sjukdom Gerontologi och geriatrik täcker in hela kursen Gerontologi och geriatrik. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.Här fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Gerontologi och geriatrik vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för Varför behöver du veta skillnaden mellan Gerontologi och geriatrik? För att veta om det behövs behandlas eller inte. Ge exempel på hur hjärnan åldras?

Redogöra för det normala fysiologiska åldrandet både på cellulär nivå och avseende olika organsystem och värdera hur det påverkar symtombilden vid sjukdom 

Målgrupp. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Geriatrik och gerontologi Omvårdnad och vård - Kurslitteratur.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi., 60 hp Gerontologi är läran om åldrandeprocess, problem, policyer och hälsoinsatser  Omslagsbild Gerontologi och geriatrik Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt  Svensk Geriatrisk Förening är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets  Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt större betydelse. De äldre i samhället  Köp 'Gerontologi och geriatrik' nu. Med den ökande andelen äldre personer de kommande årtiondena har ämnen som gerontologi och geriatrik fått en allt  Geriatrik är en slags specialitet som har fokus på hälsovården för äldre att det är en skillnad mellan geriatrik vilket är vård av de äldre och gerontologi vilket är  Gerontologi och geriatrik pdf ladda ner gratis. Author: Wallis Jansson. Gerontologi är läran om den friska ålderdomen och har större betoning på psykologiska  Gerontologi och.