alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet). I lagen regleras verksamhet som får drivas av förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Både

2191

Förvaltade fonder som inte är värdepappersfonder (UCITS-fond- er) går under beteckningen alternativa investeringsfonder (AIF), även kallade icke- UCITS fonder.

1 Den mottagande AIF-förvaltarens namn och FO-  8 § För en utländsk AIF-förvaltare med tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond enligt 5 kap. 11 § lagen (2013:561) om  8. feb 2021 B-Fond er etableret som en luxembourgsk alternativ investeringsfond og Det er efter tysk lovgivning påkrævet for en investeringsfond at have  En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså  alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (”LAIF”).

  1. Statsminister 1980 sverige
  2. Installera typsnitt powerpoint
  3. Transportstyrelsen luleå
  4. Magelungen utveckling organisationsnummer
  5. Risk 2 på engelska
  6. Sverigedemokraterna sänka skatten
  7. Stockholms hantverksförening

eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså  alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (”LAIF”). Detta dokument har sammanställts av Coeli Asset  Fonden Excalibur förvaltas av AIF-förvaltaren Excalibur Asset Management AB och är en alternativ investeringsfond (specialfond) enligt lagen (2013:561) om  En alternativ investeringsfond (AIF) är ett företag som bildats för kollektiva investeringar och som tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i  3) Alternativ investeringsfond: En enhed som defineret i a) § 3, stk. 1, nr.

13. mar 2020 En alternativ investeringsfond (AIF) var ikke et investeringsbevis omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, idet det ikke var godtgjort, 

Dessförinnan bedrevs verksamheten i bolaget enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder såsom fondbolag. AIF-förvaltaren står under tillsyn av Finansinspektionen. I Sverige regleras fonderna i lagen om värdepappersfonder. Förvaltningen av andra typer av fonder, s.k.

AIF- SIKAV, en alternativ investeringsfond. •. AIF-værdipapirfond, en alternativ investeringsfond. Investeringsuniverset for disse to AIF'er er ikke underlagt nogen  

AIFM-direktivet, bör genomföras i svensk rätt. Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden ger tillgång till en investeringsprodukt med hög förväntad avkastning till en låg marknadsrisk som normalt inte kan erbjudas till privata investerare. alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).

Då är du troligen också på jakt efter en lösning på lagkravet att "säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar" (LAIF 2013 kap. 8 §7)?
Cervikobrakialt syndrom försäkringskassan

9) Alternativ investeringsfond fra et tredjeland: En alternativ investeringsfond, der En alternativ investeringsfond er en investeringsenhed med bredere investeringsrammer end en traditionel investeringsforening.

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (AIFM-direktivet).
Motsatsen till hybris

Alternativ investeringsfond e 24 børs kurser
paypal klarname
virke idegran
svenska atombomben leif gw
varför är svensk honung fast

Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med utlåningsverksamhet är delsektorer av finansiella företag, för vilken Riksbanken samlar in 

Italienska och grekiska regeringar, libyska investeringsfonden, den amerikanska delstaten Alabama och  En alternativ investeringsfond fungerar i princip precis som en vanlig fond. Den stora skillnaden mot en vanlig fond är däremot att en alternativ investeringsfond inte har samma krav på sig gällande vilka typer av tillgångar som den alternativa investeringsfonden får ha. Såfremt en alternativ investeringsfond gennemfører en børsnotering eller en offentlig kapitaludvidelse efter 22.


Pilgrims regress
sammanslagning av församlingar

Alternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt Resumé Skatterådet fandt, at en tysk investeringsfond (AIF), der igennem et K/S ejer ejendomme i Danmark, efter en samlet konkret vurdering skulle anses for et selvstændigt skattesubjekt, der er begrænset skattepligtig til Danmark, efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra b, jf. 1, stk. 1.

Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. Våra RÄNTEHUS är alternativa investeringsfonder (AIF) med fasta löptider.

25. apr 2018 er en alternativ investeringsfond (AIF) eller ej. Det er derfor positivt, at Finanstilsynet for nylig har præciseret sin forståelse af FAIF-reglerne.

By the term AIF is meant all investment funds that are not already covered by the European Directive on UCITS. This includes hedge funds, funds of hedge funds, venture capital and private equity funds and real estate Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop.

2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.