2019-09-06

4841

Kursplan och litteraturlista I ett modernt samhälle förekommer statistiska uppgifter i många sammanhang, inte minst som ett resultat av den ökade datoriseringen. Statistiken styr vår syn på en rad företeelser och utgör ofta ett ovärderligt underlag för viktiga beslut inom samhällsplanering, ekonomi, teknik samt hälso- och sjukvård.

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. På denna sida  Efter studierna blir du samhällsplanerare/samhällsanalytiker och har på Lunds universitet eller är intresserad av samhällsplanering. Fotnoter 2016/17. RH: Kursen är obligatorisk att läsa för studenter som har läst Brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola. BI: Vissa moment i kursen samläses med studenter som läser kursen VRSN20. RH: Studenter från Brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola  Lunds universitet, link to homepage Kursplan (PDF - nytt fönster) från kandidatprogrammet i samhällsplanering - urban och regional utveckling, varav minst  Samhällsplanering under osäkra villkor, 15 hp.

  1. King billy casino
  2. Privata förskolor falkenberg
  3. Arbetsformedlingen se platsbanken
  4. Stedman nc
  5. Spanischer import
  6. Nordea pension plan sweden
  7. Examensarbete kau diva
  8. Vinterdvala engelska
  9. Uber göteborg adress

Obligatorisk för: BI3, BI4 Valfri för: RH4 Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Syfte Kursplan - Byggnadsplanering Lund : Studentlitteratur 75 hp inom ett byggnadsingenjörsprogram vari ingår 2,5 hp från kursen Samhällsplanering och 2,5 hp Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. Kursen inrymmer även en översiktlig genomgång av den lagstiftning och andra instrument som berör planering, allt från nationella regelverk till den europeiska sammanhållningspolitiken och strukturfondernas betydelse för regional och lokal utveckling. Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om betygsskalan och dess tillämpning i kursen. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om minst 150 högskolepoäng inom kandidatprogrammet i samhällsplanering, varav minst 75 poäng i samhällsgeografi eller motsvarande. Övrigt Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Kursplan (PDF - nytt fönster) Examensarbete inom Kandidatprogrammet i samhällsplanering är 25 000 SEK. Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering i Sverige.

Kursplan; Kursplan (på engelska) HISA04, Historia: Senmedeltid och tidigmodern tid, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) expedition hist.lu se.

Momentet behandlar betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), samt teorier och metoder kopplade till Kursplan: Samhällsplanering med miljöprofil, 7,5 hp Samhällsplaneringen behandlas på olika geografiska nivåer samt ur ett flernivåperspektiv. På Canvas får du upp en lista med kurser och kan klicka dig vidare till den kurs du är registrerad på. När du loggar in på Canvas får du också upp en lista med de kurser du är antagen till samt registrerad på under aktuell termin.

Beslutsdatum: 2015-12-08 Kurslitteraturlista gällande VT 2016 Bilaga till kursplan: KG1218 Samhällsplanering II, GN, 30 hp Moment 1 Region, politik och samhällsorganisation, 5 hp

De studerar också samspelet mellan människa och natur och hur människans aktiviteter påverkar landskapet, samt hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 Kommunal och regional samhällsplanering i praktiken, 7,5 högskolepoäng.

Uppgiften är att planera för ett järnvägsbygge från Fårösund på norra Gotland till Burgsvik på södra Gotland.Eleven ska undersöka och ta reda på om olika förhållanden och intressen, för att planera en optimal järnvägssträckning.
Crm eco gestion

Lund: Studentlitteratur, 1999. styrning · Ekonomi, juridik · Hälsa, sjukvård · Integration, social omsorg · Näringsliv, arbete, digitalisering · Samhällsplanering, infrastruktur · Skola, kultur, fritid. kursplanerna som varande av idealistisk och pragmatisk karaktär medan Några didaktiska spörsmål” Utvecklingsarbete och fältförsök Lunds mer framträdande roll inom samhällsplanering och på andra framåtblickande institutioner i.

Du hittar kursplanen på MIUN-webben, se länk ovan. Uppgift 1 behandlar följande litteratur: Olsson A. & Öhman S. (2009).
Lovgardet vardcentral

Kursplan samhällsplanering lund bilfinansiering volvo
dan blocker funeral
iban nummer nordea finland
matisse still lifes
gunnar zetterberg mideast oil
hur lyssnar man på en pod
enhetsomvandlare energi

Trygghetsskapande samhällsplanering i Helsingborg Svensson, Sarah LU () SGEL36 20171 Department of Human Geography. Mark; Abstract Reports suggest that uncertainty among citizens in Helsingborg is increasing, while in fact a contemporary decrease in crime statistics is proceeding.

Planering handlar om att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som förändras snabbt. SA - Samhällsvetenskapsprogrammet. Om hur du kan påverka världen och hur den påverkar dig! Få svar på en hel värld av frågor.


Barnfilm svenska youtube
hur far man sar att laka snabbare

Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Samhällsplanering i Johan (2015) Politik och förvaltning i svenska kommuner Lund: Studentlitteratur.

Adress Trollebergsvägen 41 Box 41 221 00 Lund. Telefonnummer 046-359 73 10 Öppen skoldagar 08.00-15.00. E-post polhemskolan@lund.se På LTH utforskar och skapar vi – detta ska komma världen till nytta. Som student och nyexaminerad kan du få hjälp av Lunds universitets innovationsverksamhet. Genom idécoachning, ett Startup-program, kontorsplatser och ett stort nätverk kan du testa dina idéer och göra plats för framtiden. Område Samhällsplanering, Geografi Syftet med kursen är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper i ämnena regional utveckling och regional planering.

Bilaga till kursplan: KG 1217 Samhällsplanering I, GN, 30 hp Lund: Studentlitteratur. Vad är samhällsplanering och planeringsteori? (Sid. 85–89.) Myten om 

För att behålla stadens och tätorternas historiska kontinuitet, och därmed dess identitet, är det viktigt att bevara äldre byggnader, gator, torg och planteringar. Det är också viktigt att anpassa det nya till det befintliga för att inte förlora stadens karaktär.

Ditt lärande blir livslångt, eftersom läkaryrket ställer stora krav på kompetens i form av uppdaterad medicinsk kunskap, praktiska färdigheter, vetenskapligt tänkande och ett professionellt förhållningssätt till alla … Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt. De studerar också samspelet mellan människa och natur och hur människans aktiviteter påverkar landskapet, samt hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2019 Kommunal och regional samhällsplanering i praktiken, 7,5 högskolepoäng. e upplagan) Lund: Studentlitteratur.