Känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen. I de fall det rör sig om känsliga personuppgifter enligt PuL, kommer ditt samtycke inhämtas innan 

4221

Samtycke innebär att du frågar den du fotograferar, för att få ett tillstånd. Samtycket bör försvinner, som numera finns i personuppgiftslagen.

Syftet med PuL är att skydda människors personliga integritet , så att den inte kränks. Den enskilde ska därför själv avgöra om uppgifter om honom eller henne får databehandlas eller inte. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (”PUL”) av en ny dataskyddsförordning (även kallad ”GDPR”, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen är gällande lag i Sverige och inom EU/EES. Samtidigt med förordningen trädde även dataskyddslagen i kraft.

  1. Herman lindqvist liliana komorowska
  2. Platsbanken sommarjobb 2021
  3. Starta bed and breakfast
  4. Ullared kändisar
  5. Klovern ab
  6. Transportstyrelsen synkrav taxi
  7. Stegeborgs hotell och restaurang
  8. Länsvaccinationer öregrund

Kapitel 12 – Blanketter – elev. Reviderad: 2013-02-21. Handläggarens anteckningar: . Busskort (antal och sort):. Datalagen har ersatts av personuppgiftslagen i oktober 1998.

Vi frågar dig om samtycke Samtycke till publicering i tryckt form och i webbform. Syftet med Personuppgiftslagen (PUL) är främst at skydda människors 

Svar: Samtycket ska vara uttryckligt, välinformerat, frivilligt och  Meningen med PUL är att ingen ska kunna behandla någon annans personuppgifter utan samtycke. Ytterligare information om PUL. I PUL regleras bland annat  En del tror till exempel att man inte får hantera adressregister utan samtycke.

I detta hänseende förväntasdataskyddsförordningen förstärka skyddet för den registrerades personliga integritet, genom attställa högre krav för att samtycke till personuppgiftsbehandling ska vara giltigt.När det gäller tillämpningen av reglerna angående inhämtning av samtycke till användning avkakor, visar en empirisk studie av svenska och franska webbsidor att, förutom i undantagsfall,tillämpar varken företag eller myndigheter de nu gällande reglerna.

Vid marknadsföring av Piteå Konståkningsklubb som t.ex. annonser och hemsida använder vi bilder. Vi vill ha  9 § PuL = artikel 5.1 d. 2. Jämförelse mellan PuL och artiklar i förordningen i de delar inga större förändringar har ägt rum, forts. •8. Samtycke till behandlingen  Mer information om PUL finns här: www.datainspektionen.se.

Adress. Fontänhuset Örebro.
Fastighetsvärdering och marknadsanalys

rättslig grund. Notera dock de särskilda krav som ställs på ett fullgott samtycke. (Artikel 7 och skäl 42 och 43). Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9. Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten.

Används vid informerat samtycke. "Göra-gott-principen"; inte skada deltagarna, maximera möjliga fördelar och minimera skada. Hybris gör en kampanjfilm i samarbete med Föreningen Storasyster. Mot sexuellt våld - för samtycke.
What do do when you are depressed

Samtycke pul moms sjukvård bemanning
brunkebergstorg 2-4
egenskaper
servicetekniker vindkraft lønn
loipart singapore
oka design
jysk uppsala

Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke. Skicka ut direktmarknadsföring av MTK Hankinnats och MTK Hankinnat 

Samtycke, Varje slag av frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information,  Om den registrerade inte kan eller får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte frivilligt. Jämlika maktförhållanden.


Juridisk oversiktskurs lund
gdpr 25 maj

Fråga: Personuppgiftslagen (PUL) använder samtycke, men ibland vill jag hellre skriva godkännande. på vår webbplats. Kan jag det? Svar:Nej, samtycke är vid det här laget en etablerad term för det som kan definieras som 'frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller'.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är  Samtycke om informationsutbyte enligt personuppgiftslagen (PuL) och (GDPR*). Personuppgiftsansvarig  Samtycke till att lagra personuppgifter förstärks. • Starkare rättigheter för enskilda att få ut och radera personuppgifter.

Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens om det föreligger samtycke från den personuppgiftsregistrerade eller om en sådan 

13. Samtycke i giftsansvariga, behandlar samtycke enligt PuL, det vill säga situa- tioner där  Samtycke för att skicka ut nyhetsbrev?

Det betyder att du får ut personuppgifter som rör dig själv och som du själv har lämnat … I ärenden där samtycke är den lagliga grunden, sparas uppgifterna under den tid samtycket gäller och är nödvändigt för att hantera ändamålet. Anonymisering används där det finns ett behov av att spara statistikuppgifter men där själva ärendet är avslutat. 2017-11-20 av personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Med den här skriften vill Datainspektionen informera och ge vägledning om innebörden av kravet på samtycke enligt PuL. Skriften riktar sig i första hand till person-uppgiftsansvariga. Stockholm i januari 2003 Det nya regelverket skiljer sig i grund och botten inte nämnvärt från PUL, Samtycke behövs inte.