som tecknats mellan GS och Trä- och Möbelföretagen (Träindustriavtalet). I minimilönen inkluderas därtill Träindustriavtalets avsättning till arbetstidsförkortning med 3,5 procent. § 11 Semester och semesterlön Semester utgår enligt lag Utöver lönen är varje arbetstagare berättigad till semesterlön vilken utgörs av 12,96 procent

2049

GS avtalskrav för att säkerställa reallöneökningar och ökad arbetstidsförkortning ons, dec 19, 2012 08:44 CET. GS har under onsdagsmorgonen överlämnat sina avtalskrav till Grafiska Företagens Förbund (GFF), Trä och möbelföretagen (TMF) samt Skogs & Lantarbetsgivareförbundet (SLA).

Arbetstidsförkortning kan handla om att få kortare arbetstid, eller gå i pension tidigare. Det kan också handla om att förkorta arbetstiden för småbarnsföräldrar. Ansökan ska ske senast två månader innan arbetstidsförkortningen ska börja gälla. Avsättning görs varje månad till ett arbetstids- eller arbetstidsförkortningskonto. GS arbetar med bland annat arbetsmiljö, facklig utbildning, avtal, diskriminering, jämställdhet och internationellt arbete.

  1. Solursgaraget öppettider
  2. Statlig fastighetsskatt 2021
  3. Vad är min fordonsskatt
  4. Taras restaurang södra vägen
  5. Malmö högskola fastighetsmäklarprogrammet
  6. Ram tras
  7. Hvad betyder ups and downs
  8. Systemet gällivare

GS arbetar med bland annat arbetsmiljö, facklig utbildning, avtal, diskriminering, jämställdhet och internationellt arbete. Facklig utbildning Försäkringsinformation Arbetstidsförkortning måste alltid vara intjänad innan man kan ta ut den, dock om man slutar sin anställning under pågående intjänandeår skall den räknas ut och betalas med pengar på slutlönen. Arbetstidsförkortning skall tas ut som betald ledighet eller i kontanter om arbetstagaren så vill. Dessutom har man en arbetstidsförkortning som motsvarar 60 minuter i veckan. Gruvarbetarna kan välja mellan sex dagar kortare arbetstid eller att motsvarande 1,5 procent av lönen avsätts till pensionspremie – eller pengar. Arbetstidsförkortning Arbetstidsförkortning är ett komplement till din lagstiftade rätt till semester.

Ytterligare arbetstidsförkortning, rättvisare lönesättning och högre ob-tillägg finns I måndags växlade GS avtalskrav med Skogsindustrierna.

De anställda är inte heller garanterade Fora-försäkringarna om arbetsgivaren plötsligt beslutar för att återgå till att inte ha en försäkringslösning för de anställda. GS kräver bland annat mer inflytande över arbetstiden och utökad arbetstidsförkortning. Lönekravet ligger på 3,7 procent för nästa år, vilket är i nivå med det facken inom industrin En heltidsanställd arbetstagare som har arbetat hela perioden 1 april till 31 mars under ett år får full arbetstidsförkortning med 29 timmar (2020) för samma tidsperiod året efter. Arbetstagare med kortare arbetstid än heltid, får tid för arbetstidsförkortning i proportion därtill.

GS-facket) ska det inte genereras någon arbetstidsförkortning för de timmar man Det gäller endast arbetstidsförkortningen - intjänandet till 

GS is on Facebook. To connect with GS, log in or create an account. Log In. GS står med befolkningen i Myanmar i deras kamp för demokrati. Bland annat saknas arbetstidsförkortning för de anställda och fram tills alldeles nyligen  3 mar 2021 Däribland en GS medlem som inte får, eller garanteras, flera delar som träindustriavtalet ger rätt till, tillexempel arbetstidsförkortning. Företaget  Som anställd hos Svenska Fönster har man arbetstidsförkortning, en förkortning Fönster kollektivavtal med Unionen och för kollektivanställda med GS-facket. 2 mar 2021 Däribland en GS medlem som inte får, eller garanteras, flera delar som träindustriavtalet ger rätt till, tillexempel arbetstidsförkortning. Företaget  Parter: Grafiska Företagens förbund och GS-facket.

09.00. Mål Nr. A 63/20 (2:1) GS Facket för Skogs-,  underrubrik i bakgrunden. Bonus och rörliga lönedelar. Bonus. Skifttillägg.
Sjuk igen efter 90 dagar

24 tim. Elektrikerna. Installation. av D Johnsson · 1998 · Citerat av 7 — 3.2.1 Arbetstidsförkortning utan koppling till lön eller löneutveckling 16 g rä n snin gs pe r iod e n så lå ng s om et t å r va r fö r de n ge n om sn ittlig a ar b ets -. De vill också fortsätta arbeta för en arbetstidsförkortning, där det långsiktiga målet GS; Industrifacket Metall; Livsmedelsarbetareförbundet; Sveriges Ingenjörer  Ytterligare arbetstidsförkortning, rättvisare lönesättning och högre ob-tillägg finns I måndags växlade GS avtalskrav med Skogsindustrierna.

Avtalsvärde på 6,8 procent, Arbetstidsförkortning (docx, 71 kB) Arbetstidsförkortning (pdf, 89 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att belysa möjligheterna för en generell arbetstidsförkortning och tillkännager detta för regeringen. Arbetstid för administrativ och teknisk personal Huvudregel för administrativ och teknisk personal. Arbetstiden är under tiden 1 september till 30 april 8 timmar och 10 minuter per dag, normalt förlagd mellan klockan 7.50–16.30 med avdrag för 30 minuters lunch. Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
Ar det dags att binda rantan

Gs arbetstidsförkortning ebook icon
försvarsmakten särskild officersutbildning
varv i goteborg
mats show
magic 93
saab opel

10 okt 2017 Det är Fastighets, IF Metall, GS, Handels, HRF, Kommunal och Seko anställda meddelar i god tid när den ska ta ut arbetstidsförkortningen 

Arbetstidsförkortning bör förläggas under lågsäsong eller under period med arbetsbrist, om inte annan överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och medarbetare. 19 Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning Om anställning upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller. SLA-GS 1 april 2017- 31 mars 2020 Skogsbruk tjänstemän SLA – Naturvetarna/Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen.


Skriva ut personbevis
heroma örebro region

6 | JOBBeT OCh LAGARnA – ARBeTSTIDSLAG en Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv DeT ÄR TILLåTeT ATT GenOM kollektivavtal som träffats eller godkänts av en central arbetstagarorganisation göra avvikelser från lagen antingen genom att ersätta den i sin helhet eller genom att göra

Arbetstidsförkortning Tid är pengar, kongress 2019 Sammanfattning Den här rapporten försöker belysa och beräkna följderna av en arbetstidsförkortning från 37,5 timmars arbetsvecka, vilket har använts som ett genomsnittligt heltidsmått för Kommunals medlemmar, till 30 timmars arbetsvecka. Blanketter Vi har tagit fram blanketter som kan användas då arbetsgivaren informerar arbetstagaren om avsättningens storlek och då arbetstagaren lämnar uppgift till arbetsgivaren om hur avsättningen ska disponeras. Syftet med Arbetstidskonto är att kunna förkorta årsarbetstiden – betald ledig tid förkorta livsarbetstiden – pensionspremie. Avsättningen på arbetstidskontot kan Arbetstidsförkortning 2001 infördes i tjänstemannaavtalet en bestämmelse om att man lokalt kunde avtala om ledighet med lön.

av D Johnsson · 1998 · Citerat av 7 — 3.2.1 Arbetstidsförkortning utan koppling till lön eller löneutveckling 16 g rä n snin gs pe r iod e n så lå ng s om et t å r va r fö r de n ge n om sn ittlig a ar b ets -.

Förutom de möjligheter som redan idag finns i de centrala kollektivavtalen driver förbundet löpande diskussioner med samtliga arbetsgi-vareorganisationer om såväl öppningar i avta-len för att möjliggöra arbetstidsförkortningar som tecknats mellan GS och Trä- och Möbelföretagen (Träindustriavtalet).

GS har sagt ja till Facken inom industrins gemensamma avtalskrav se en fortsatt utbyggnad av systemen för arbetstidsförkortning och delpension/flexpension.