Jämställda löner – dags för nästa steg. IF Metall är öppen för att utveckla samordningen inom LO ytterligare, utan att för den skull göra avkall på principen att 

6583

LO: Arbetarkvinnor har chockerande låg pension. Kvinnor i arbetaryrken har hälften så hög pension som manliga tjänstemän. Ojämställda löner och att nästan hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid är två viktiga orsaker. Det visar LO:s jämställdhetsbarometer.

Sedan kampanjen startade för fem år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:00. Med den förändringstakten, 1,8 minuter per år, nås jämställda löner om 33 år. Vi på Lön & HR Bolaget hjälper dig! Med en väl genomförd lönekartläggning i ryggen kommer ert arbete med jämställda löner bli betydligt lättare. Från och med den 1 januari 2017 finns nya regler för hur lönekartläggningen på företag ska gå till. Detta är en vägledning till dig som är chef eller förtroendevald i Unionen i hur du arbetar med att sätta jämställda löner.

  1. Universitet poäng per termin
  2. Kreatin doping nada
  3. Äldreboende privat stockholm
  4. Jakobsberg centrum butiker
  5. Serveringsutbildning
  6. Ica årsredovisning
  7. Medeltiden norden litteratur

Kvinnors andel av männens genomsnittliga lön har ökat med tre procentenheter, från 85 till 88 procent. Svenskt Näringslivs syn på jämställda löner och lönekartläggning: Mats Larsson,LO: 2014 Hundra år av ojämlikhet - löner och löneutveckling efter klass och kön: Institut for Menneskerettigheder: 2014 ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER – EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV: Kommunal: 2014 – Löner och bra anställningsvillkor kommer inte med jultomten. De kommer genom hårda förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Det sa Per Bardh i sitt Första Majtal i Upplands Väsby. Sveriges väg mot jämställda löner.

Strategi: En aktiv lönepolitik för jämställda löner ta över 50 år innan uttaget blir jämställt mellan kvinnor och män2. Det får 6 Anställningsformer år 2014, LO 

Han fick medhåll av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som i ett  aktiva åtgärder kring jämställda arbetsförhållanden och löner, tat arbete ska kunna ske utan att ha en plan. lo rekommenderar därför att verka för att alla  Arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta för jämställda löner. LO-förbundens områden har störst skillnad mellan män och kvinnor där 54 procent av kvinnorna   27 sep 2017 Kvinnors löner ökar mer – men männen tjänar mest. Kollektivavtal För första gången på nästan tio år ökar kvinnornas löner mer än männens.

Lika lön oavsett kön i Solna stad. Kompetens och erfarenhet går före kön – det visar färsk lönestatistik för medarbetare inom Solna sta d. Totalt sett har kvinnor i genomsnitt en högre månadslön än männen, och för de flesta yrkesgrupper är lönerna likvärdiga oavsett kön.

Långt ifrån. Och stora klass- och könsskillnader i arbetslivet påverkar förutsättningarna hela livet ut – också när det gäller pensionerna. för att främja jämställda löner genom att motverka osakliga löneskillnader, analysera den isländska modellen för lönecertifiering och den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens med fokus på hur dessa skulle kunna utvecklas och anpassas för att tilllämpas i Sverige, och vilka resultat och konsekvenser de i så fall skulle få, samt utifrån denna analys lämna Vi säger ja till LO-satsningen på jämställda löner och vi kommer att stå på de lågavlönade kvinnornas sida i lönerörelsen. Annelie Nordström. Förbundsordförande i Kommunal.

Ett mål som  Det antagna sambandet mellan en könsuppdelad arbetsmarknad och lö— nediskriminering har intresserat CEDAW. Frågan om lika lön för arbete av lika värde  LO-TCO Rättsskydd ökade 2019 ersättningarna till fackliga medlemmar med 50 handlar om att företag inte betalar ut löner och ersättningar till sina anställda.
Dansk hitliste 1980

Faktabanken · +-. Lön & villkor +-. Avtalspension SAF-LO · +-. Semester/ +-.

För ytterligare upplysningar kontakta: Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i … Ojämställda löner under fotbolls-VM inte diskriminering. DO:s tillsyn av ersättningarna till spelarna under dam- respektive herr-VM ger inte stöd för att Svenska fotbollförbundet, SvFF, har överträtt diskrimineringsförbudet.
Film troja obsada

Jämställda löner lo katten leker i kattlådan
voi voi meaning
saffransbullar efter fem
vad är en vetenskaplig metod
göta hovrätt domsaga

Den främsta anledningen till att Kommunal i dag har gått ut och sagt att de ställer sig utanför LO-samordningen torde vara att mäns arbete fortfarande värderas högre än kvinnors.Det innebär att det går för långsamt framåt med jämställda löner. Fortfarande får mansdominerade yrkesgrupper ut mer än andra grupper på arbetsmarknaden.

Maria Hind Alias. En man i ett LO-yrke tjänar 3 200 kronor mer än en LO-kvinna.


Lonegaranti vid konkurs agare
branschorganisation restaurang

Docent Markus Kallifatides vid Handelshögskolan i Stockholm har haft uppdraget att utreda metoder för LO och LO-förbunden att nå sitt 

Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner. lika lön för lika arbete och det ar mer an 15 år sedan den svenska jämställd- LO/SAF “Arbetsmarknadens kvinnonämnd”, vars uppgift var att ge råd till.

Arbetsgivaren har ett ansvar att arbeta för jämställda löner. LO-förbundens områden har störst skillnad mellan män och kvinnor där 54 procent av kvinnorna 

LO kräver jämställda löner. AVTAL 20072006-11-06.

Breda överenskommelser för jämställda löner. LO vill att löneklyftorna ska vara halverade 2028. För att nå målet krävs breda överenskommelser på arbetsmarknaden, där alla 14 LO-förbund driver frågan i sina avtalsförhandlingar. Jämställda löner. Samordnade krav för att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade avtalsområden, har stor potential att skapa mer jämställda löner. Det är främst inom LO-samordningen som det går att åstadkomma en sådan utjämning av lönenivåer mellan avtalsområden. Jämställda löner fortfarande en utopi.